Artikelen

Artikelen

Ik heb zo’n vreselijke zin in augurken!

Over eigen expertise en gelijkwaardigheid. Dit artikel schreef ik toen ik werkzaam was bij stichting Selene, een zelfhulporganisatie voor vrouwen met een post-partum depressie. Het geeft weer hoe ik denk over de relatie tussen cliënten en hulpverleners.

Facts of life
Dit artikeltje schreef ik voor het ‘Kristalnieuws’, het kwartaalblad van de stichting HoriSon. Het geeft iets weer van mijn gedachtegang nadat ik op een ‘Option-manier’ ben gaan denken in het dagelijks leven.

Voorwoord bij Kies voor Geluk
Dit is het voorwoord dat ik schreef voor de eerste editie van het boek Kies voor Geluk van B.N. Kaufman. Lees hierin ook een klein kijkje in de keuken van zijn cursussen!

Vergelijking Vrouwenhulpverlening – Option-methode
Deze vergelijking heb ik opgesteld om te laten zien hoe groot de overeenkomsten zijn tussen de aannames en uitgangspunten van de beide methodes.

Wat ‘gelukkig zijn’ met autistische kinderen te maken heeft
Dit is een lezing die ik diverse keren gehouden heb op informatiedagen van de stichting HoriSon. Het trekt lijnen van de ‘6 wegen naar het geluk’ naar de attitude bij speelprogramma’s.

Is die van u ook zo verwend?
Dit artikeltje schreef ik voor het ‘Kristalnieuws’, en het gaat over een bekende misvatting van mensen die horen dat je bij een speelprogramma je kind in alles volgt – en dat dat betekent dat je geen grenzen meer kunt stellen. Grenzen kunnen er best zijn, maar ze komen in eerste instantie het liefst voort uit omstandigheden.

De Option-methode, een artikel geschreven voor Innerned
Dit artikel is geschreven om cliënten voor te lichten over wat ze kunnen verwachten als ze bij een Attitudecoach terechtkomen die de Option-methode toepast. Met enige aanpassing kan het ook gelezen worden vanuit de optiek van iedere ander die een Option-gesprek aangaat.

Mijn onderzoek over “andersen” in de kerk: artikeltje uit Kerkinformatie                                              Voor mijn studie Pastoraal Werk onderzocht ik middels diepte-interviews de attitude van predikanten in de protestantse kerken. Dit artikel in Kerkinformatie geeft iets weer van mijn bevindingen.

Irlen voor bijzondere ogen 
Voor een lieve cliënte ben ik naar Amerika gegaan om te leren over de Irlen-diagnostiek. Sommige mensen blijken bijzondere ogen te hebben, waarin de timing van diverse processen net niet gelijk loopt, of die extreem lichtgevoelig zijn. Het gevolg is bijv. duizelingen, lichtflitsen, kleuren of bewegend beeld bij het lezen. Lees meer in dit artikel.

Op de Facebookpagina “De Klus van Inclusie” en de internationale tegenhanger daarvan “Inclusion Inspiration” vermeld ik zeer regelmatig stof tot nadenken over inclusie, gelijkwaardigheid en diversiteit. Ik stel het op prijs als je meedenkt en me tipt over interessante inhoud! Er is ook een pagina voor Engelstalige/internationale lezers: Inclusion Inspiration.