Supervisie, persoonlijke begeleiding

Supervisie, persoonlijke begeleiding

Ruggespraak
Als je met mensen werkt, kan het prettig zijn om eens ruggespraak te kunnen houden over wat moeilijk gaat, stress oplevert, over rare reacties en moeizame mensen. Ik geniet ervan om je te komen observeren in je werksituatie, waar je lesgeeft, hulpverleent, leiding geeft, dirigeert… vervolgens kom je zelf aan het woord over de punten waar je zelf commentaar op hebt, je vragen, en dingen die je helder wilt krijgen. Daar kunnen we dan samen aan werken. Als je dat wilt, kunt je vervolgens van mij feedback krijgen naar aanleiding van mijn observatie.

Kruispunten
Bij veranderingen of kruispunten in je leven kun je een serie gesprekken aangaan om nieuwe dingen te verwerken, oude dingen goed af te sluiten, helder te krijgen wat je wilt en waar je naartoe op weg bent. Ik bied een kort traject aan van zes tot tien gesprekken van een uur. Deze kunnen eventueel ook per e-mail of telefoon plaatsvinden.

Onderhoud
Sommigen vinden het prettig om bij gelegenheid te kunnen bellen of schrijven voor een gesprek – hiervoor kun je losse sessies boeken, of bijvoorbeeld een serie van tien stuks die je binnen een jaar moet opmaken. Zodra je dan voelt dat het moment gekomen is, laat je het me weten en maken we een afspraak. E-mail kun je gewoon sturen en dan stuur ik je zo snel mogelijk je antwoord.

Vorm
De vorm waarin de begeleidende gesprekken plaatsvinden, vindt zijn basis in de option-dialoog. Dit is een gesprekstechniek die niet stuurt en niet duwt en trekt. Je bepaalt zelf het tempo en het onderwerp van gesprek, en of je een vraag wel of niet wilt beantwoorden. De vragen komen alleen voort uit datgene wat je zelf gezegd hebt en toch kun je zo samen tot verrassende ontdekkingen komen – deurtjes vinden waar voorheen alleen een gladde muur leek te zitten, je eigen blinde vlekken ineens ontwaren. De option-dialoog is vooral een goede techniek om te zorgen dat je vervelende gevoelens kwijtraakt. Minstens even belangrijk is dat je ook de overtuigingen of ideeën die deze gevoelens telkens veroorzaken, kunt opsporen en loslaten.

Aanmelden
Als je je wilt aanmelden voor persoonlijke begeleiding of supervisie, kun je me e-mailen, appen, of je kunt me bellen. Zie het hoofdstuk contact. Natuurlijk bespreken we eerst uitvoerig en vrijblijvend wat je wensen zijn en wat ik je te bieden heb. Lijkt me leuk! Tot dan!

In de option-dialoog zoals ik die hanteer maak ik gebruik van mijn kennis over de Option Method Dialogue® en de Option Process Dialogue/Powerdialogue®.