Inclusie

Inclusie

Als je veel werkt aan liefde, aan accepteren, aan aanwezig zijn bij de ander… kortom als je veel werkt met de Option-methode en de aanverwante methodes om met speciale kinderen en volwassenen om te gaan… dan kan het niet anders of je loopt aan tegen zaken rondom diversiteit en inclusie.

Inmiddels heb ik op diverse manieren onderzoek gedaan, onder andere over de inclusie van “andersen” in de kerk, over het bewerkstelligen van een grotere bewustwording en inclusievaardigheid bij kerkleiders die rolmodel zijn en die er ook onder bleken te lijden als inclusie in hun kerk niet lukt. En nu ben ik bezig een promotievoorstel te schrijven op gebied van “silencing and othering” – “andersen” het zwijgen opleggen en “andersheid” benadrukken (en discrimineren) in een specifieke religieuze omgeving. Zo komt het oude en het nieuwe bij elkaar na mijn recente studies in de theologie, religiewetenschap en geestelijke verzorging, met bewustwording (van overtuigingen), attitude en bijzondere mensen vanuit de Option-poot.

Sinds de workshops die ik heb opgezet voor kerkleiders, houd ik ook twee pagina’s over inclusie bij op Facebook: De Klus van Inclusie, en Inclusion Inspiration. Hier deel ik allerhande berichten die bedoeld zijn om te blijven denken en praten over inclusie.