Wie ben ik?

Wie ben ik?

In 1992, kort na het verschijnen van de Engelse versie van Kies voor geluk, kwam ik voor het eerst met Option in aanraking – een weekendcursus in Amsterdam. Na die cursus was ik een ander mens – reageerde anders, voelde me anders, steviger, lekkerder in mijn vel, in contact met mijn gevoel, ik schaamde me ineens niet meer voor dingen van mezelf. Ik kon niet voorkomen dat na een aantal dagen alles weer langzaam ging terugkeren tot het oude patroon. Maar ik had geproefd hoe ik zou kunnen zijn, hoe mijn leven zou kunnen zijn.

Ik las boeken, luisterde bandjes, en verdiepte me in alle Option-literatuur die ik te pakken kreeg… en spaarde. Dit gedachtengoed wilde ik ook met de mensen in Nederland delen. Ik onderzocht – in Nederland was niets aanwezig dat ik even ‘zuiver’ vond, en overal werden emoties als ‘vanzelfsprekend’ gezien, in tegenstelling tot de Option-gedachte. In 1994 legde ik mijn werk als directeur van een groot vertaalbureau neer, en ging ik aan het Option Institute in Amerika de acht-weekse zomercursus doen (Option Process®. Inmiddels ben ik een groot aantal cursussen verder, en dialoog/reflecteer ik al jaren meerdere uren per week met diverse studiemaatjes. Ik heb mijn opleiding voortgezet bij Kaitryn Wertz (Option Method dialogue®) en bij Steven Wertz (Growing Minds®), bij Mandy Evans, Debbie di Marsico, Wendy Dolber en Frank Mosca, allen “Option Master Teachers”, en bij hun leerlingen. Verder ook bij Transact (genderspecifieke hulpverlening), aan de Open Universiteit (psychologie), Windesheim, RUG en VU (pastoraal werk, religiewetenschap en geestelijke verzorging).

De principes van Option zijn supereenvoudig – eigenlijk bestaat Option leren voor mij voornamelijk uit het afleren van ingewikkelde leefregels en emotiepatronen die ik heb ontwikkeld. Als ik helper en trainer ben, ben ik als het ware zelf het instrument dat ik anderen aanbied. Logisch dat eerst aan alle kanten de scherpe randjes eraf gevijld moeten worden! Ik heb inmiddels officieel ‘goedgekeurd’ voor het Option Method Network. Naast mijn eigen praktijk heb ik alle tijd om de opbloei van Option in Nederland te ondersteunen. Heel voorzichtig durf ik inmiddels te spreken van “De Nederlandse Option-methode”.

Ik ben mede-oprichter en nog immer betrokken bij de stichting HoriSon, die ooit is opgezet als Informatiepunt voor Speelprogramma’s met een Option-houding in Nederland. Ik was betrokken bij de tot stand koming van diverse boeken en methodes op basis van Option, in Nederland (CSL, Houvast, Teken je gesprek). Daarnaast zijn er dingen waar ik als persoon voor word uitgenodigd, en die doe ik onder de verzamelnaam ‘Option Support’. Daarbij combineer ik mijn jarenlange ervaring als trainer, docent en begeleider in de zakenwereld, voor de universiteit, maar ook in de alternatieve en telefonische hulpverlening, met mijn groeiende kennis van het gedachtengoed ‘Option’, ondersteund door opleidingen genderspecifieke hulpverlening, paar jaar psychologie, en recenter een cluster opleidingen rondom pastoraal werk / religiewetenschap / geestelijke verzorging, waarbij ik onderzoek doe rondom attitude en inclusie/gelijkwaardigheid. Inmiddels mag ik me daardoor ook afficheren als o.a. jeugdwerker SKJ, psychosociaal werker, en geestelijk verzorger.

Option fascineert me, omdat het een nieuwe visie is, een visie waarin geluk hebben een houding is, niet een gebeurtenis. Waarbij rottige gevoelens gewoon kunnen verdwijnen als je de overtuiging beetpakt waar ze op gebaseerd zijn. Overtuigingen, de ‘conclusies’ die we in het leven trekken, die we naar wens kunnen veranderen als nieuwe ‘conclusies’ ons een plezieriger leven bezorgen. Mijn conclusie: het leven is heerlijk en alle mensen zijn om van te houden!

Achtergrond: 
Ik ben geïnspireerd door de krachtige ‘we kunnen het zelf’-traditie en het trotse respect voor ieder mens dat spreekt uit de Vrouwenhulpverlening. Daarin heb ik een opleiding gedaan en ook diverse cursussen. Wat was (en is) er veel te overwinnen op gebied van mijn opvoeding – waarin ik geleerd had dat ik toch wat beter was dan anderen… (dan is je respect meteen het raam uit!)

Ik ben tweetalig opgevoed en heb in Utrecht Engels gestudeerd. Ik had van 1985 tot 2010 een groot vertaalbureau, waarvan ik tot 1994 de directie heb gevoerd. Toen ging ik omscholen, omdat ik het werken met mensen, de begeleiding, supervisie en training, die ik in mijn werk als manager tegenkwam, het leukst vond. Ik ging mezelf toeleggen op het leren van Option. Ik heb inmiddels 16 weken cursus gevolgd over het Option Process bij het Option Institute (en nog drie Son-Rise® weken als tolk bijgewoond) en een weekend en drie weken over de Option Method o.a. bij Special Solutions (plus een aantal Growing Minds weken, twee cursussen en diverse lezingen en begeleidingsworkshops als tolk). Sinds 1995 besteed ik dagelijks tijd aan mijn eigen bewustwording, vaak in de vorm van een option-dialoog met een maatje. Door hiernaast vrouwenhulpverlening te studeren kreeg ik veel informatie over hoe je in de Nederlandse cultuur met persoonlijke groei kunt omgaan. De opleiding pastoraal werk / religiewetenschap / geestelijke verzorging zorgde voor een reeks diploma’s en zorgde voor nieuwe inspiratie en vorming op een gebied dat interessant was voor mijn eigen persoonlijke groei.

Ik heb gewerkt bij de Federatie Vrouwenzelfhulp, bij Korrelatie, bij een crisis-hulplijn, bij Humanitas (cursus voor rouwbegeleiders). Ik heb twee boeken van B.N. Kaufman vertaald: Verbroken Stilte en Kies voor Geluk. In 1997 heb ik een bedrijfje voor mijn nieuwe activiteiten opgezet onder de naam Option Support.

Sinds 1997 geef ik cursussen en trainingen over de ideeën in Kies voor Geluk, over de Option-dialoog, feedback geven, attitude, enz. Ik heb ook diverse cursussen helpen organiseren over Growing Minds en de Option Methode door Steven en Kaitryn Wertz. Voordien was ik al betrokken bij de organisatie rond de ‘Startup’ cursussen van het Option institute van de Kaufmans. Ik heb twee boeken van B.N. Kaufman vertaald, een boekje van Mandy Evans. Ik heb een tiental Amerikaanse (Option-)docenten naar Nederland gehaald. Verder heb ik heel veel dialogen met ‘klanten’ gedaan, maar ook coaching, training en begeleiding van allerlei mensen die met mensen werken: ouders die met hun vrijwilligers of hun kind werken, maar ook hulpverleners, leraren, managers, en andere beroepskrachten.

Ik heb al bijna veertig jaar een relatie met Davy. Samen met hem heb ik nog enkele bedrijfjes grootgebracht, en een stel leenkinderen. We houden veel van reizen, vrienden ontvangen, wonen nabij het bos, tuinieren en bouwen in onze bossige tuin… Ikzelf teken en zing graag en ben wekelijks te vinden in de Domcantorij in Utrecht.