Verbindingen

Verbindingen


De Option-methode is ontwikkeld door Bruce Di Marsico en is verder ontwikkeld door zijn leerlingen (Barry Neil Kaufman was er een van). De Option-methode is een levenshouding die ervan uitgaat dat je je alleen maar ongelukkig voelt als je niet (meer) weet dat je dat alleen doet omdat je denkt dat het nodig is.  Het vinden (en vaak het ontzenuwen) van deze gedachten wordt ondersteund door de zgn. Option Method Dialogue, waarbij de begeleider met de liefdevolle, niet-oordelende Option-attitude, vragen stelt. Kijk vooral ook naar de archives op de website van Bruce’s weduwe Deborah: www.choosehappiness.net .

Een dialoog met jezelf doen

Van de zgn. ‘Option Method Dialogue’ is een Engelstalige website. Items: de geschiedenis van de Option-dialoog, een artikel over ‘hoe werkt de dialoog en hoe doe ik er een met mezelf’, veel informatie over wat je als ‘cliënt’ kunt verwachten, interviews met een aantal ‘practitioners’ die dialoogsessies met mensen doen en een aantal informatieve artikelen. Hier zijn worden ook een aantal Option-boeken genoemd, die via Amazon of de boekhandel verkrijgbaar zijn. Adres van de website: www.optionmethodnetwork.com

Boeken

Diverse boeken die ik op mijn website noem, kun je bestellen via het instituut van B.N. Kaufman. Zijn boek To Love Is To Be Happy With kun je er zelfs downloaden. Kaufman schreef ook het boek Happiness is a Choice, door mij in het Nederlands vertaald als Kies voor geluk. Dit boek gebruiken we bij de trainingen Basishouding Option. Over de Option Process Dialogue® schreef hij een prachtig handboek: Powerdialogues. Van zijn eerste boek, Son-Rise, heb ik de Nederlandse versie verzorgd onder de naam Verbroken Stilte. Verder ook op dat adres: online cursussen (binnenkort!), contact met anderen, enz. Adres: www.option.org

Een serie boeken die ik ook wil noemen, met de bijbehorende getekende methode op basis van de Option-basishouding, is de serie boeken van Teken Je Gesprek, zoals “Teken je gesprek over faalangst”. Zie voor meer informatie www.tekenjegesprek.nl .

Speelprogramma’s

Naar aanleiding van mijn verwijzingen naar spelen en speelprogramma’s voor bijzondere kinderen kun je meer lezen op de website van Stichting HoriSon (zie ook meer informatie op deze site): www.horison.nl Op deze site is ook een vertaald stukje van ‘To Love is To Be Happy With te vinden en het boek Houvast van Anneke Groot.

Het Son-Rise programma, op basis van de Option-attitude, een zuiver relationeel programma, is bedacht door Barry Neil en Samahria Kaufman om hun zoontje Raun uit zijn autisme te halen. Ze schreven er het boek Son-Rise over, door mij vertaald onder de titel Verbroken Stilte. Hun Center, dat onderdeel is van The Option Institute and Fellowship, heeft diverse cursussen in Nederland verzorgd. Inmiddels is dit werk in handen van Sean Fitzgerald, door hen opgeleid, onder de naam Connect, Communicate, Grow voor de cursussen, en daarna de mogelijkheid tot individuele training. Ook Raun K. Kaufman begint nu zijn eigen bedrijf, en in Engeland zit tegenwoordig Kate Wilde, auteur van het boekje Autistic Logistics. Zie www.son-rise.org en www.autismseminars.org.

Het Growing Minds programma is ontwikkeld door Steven Wertz. Het programma combineert relationele technieken met educatieve en gedragsveranderende interventies, in een zorgvuldige afwisseling en combinatie. Steven werkte 16 jaar bij het Option Institute (nu Autism Center of America) en trainde daar de staf voor het Son-Rise programma. Sinds 1999 zit hij eerst in Florida en nu in Boulder, Colorado als directeur van Growing Minds Autism Programs. Hij komt regelmatig naar Nederland om cursussen te geven en ouders te begeleiden.www.autism-programs.com

Growing Minds Support is een actieve, Nederlandse ondersteuning van het Growing Minds Program door Esther Sjouke en Marjoleine Leliveld. Ze ondersteunen ouders en organiseren jaarlijks een Growing Minds cursus in Nederland.

Contactgericht Spelen en Leren is de naam van de eerste Nederlandse cursus voor ouders die voor hun kind een relationeel speelprogramma willen starten. De methode heet Contactgericht Spelen en Leren, en voor volwassenen en instellingen is er Contactgericht Ondersteunen. De cursussen zijn ontwikkeld door Anneke Groot, die jarenlang voor haar zoontje Onno een speelprogramma heeft gedraaid, maar ook een gevarieerde professionele achtergrond heeft en mede-oprichter en directeur is van Stichting HoriSon. Daarnaast geeft ze lezingen en workshops over speelprogramma’s voor ouders en hulpverleners. En ze heeft een prachtig boek geschreven: Houvast.  Zie: www.parel.nu en www.horison.nl.

Option-attitudetrainingen worden gegeven door mij, Karen Gerritsen, onder de bedrijfsnaam Option Support. Ik geef individuele begeleiding, trainingen, workshops en cursussen op basis van de Option-methode. Ik heb vele weken cursus gevolgd bij het Option Institute en ben verder getraind en toegelaten tot het Option Method Network door Kaitryn Wertz. Daarnaast heb ik mij intensief verdiept in bovengenoemde speelprogramma’s en hoe ouders en anderen daarin begeleid en getraind worden, en gebruik ik deze kennis om ouders, vrijwilligers en hulpverleners te ondersteunen met trainingen en individuele gesprekken. www.optionsupport.nl

Een verbinding met… jou!

Een aantal mensen treden uit eigen beweging telkens op als ambassadeur van de Option-methode als manier om aan je attitude, je basishouding, bewustwording, je levensgeluk en diepgaand contact te werken. Het is een manier om ook bij mij korting, of zelfs gratis dagen te krijgen. Als je ideeën hebt, een groepje bijelkaar brengt, of je eigen achterban wilt inlichten – yesss! Graag!