Begeleiding speelprogramma’s

Begeleiding speelprogramma’s

Mijn bijdrage aan jullie speelprogramma:

Ouders van bijzondere kinderen, vooral van kinderen met autisme, PDD-NOS, Asperger, of anderszins uit het autistisch spectrum, kiezen er soms voor om zelf met hun kind te gaan werken in een thuisprogramma, volgens methodieken als DTT, TEACCH, ABA, Lovaas, Feuerstein, Hanen, enz. De Option-houding kan in deze programma’s zeer behulpzaam zijn om juist aan relationele aspecten te werken. Bekende programma’s die nadruk leggen op een dergelijke accepterende attitude zijn het Son-Rise® en het Growing Minds® programma, beide afkomstig uit Amerika, maar ook in Nederland bekend. Een Nederlands speelprogramma op verwante grondslag heet Contactgericht Spelen en Leren (CSL). Zie voor meer informatie: www.horison.nl, waar mijn cursussen ook in de agenda staan. Een ander Nederlands product, waarbij ik ook betrokken ben, is Teken je gesprek (TJG). Deze methode blijkt enorm succesvol bij de begeleiding op scholen op basis van de option-houding, met behulp van van gesprekstekeningen. Zie voor meer informatie: www.tekenjegesprek.nl.

Mijn bijdrage… eigenlijk wil ik me hierin heel flexibel opstellen. Het liefst spreek ik je eerst over je project of probleem, en dan zeg ik wat ik denk te kunnen doen. Of ik zal iemand anders aanbevelen.

Tot nog toe heb ik verzorgd: privé- en groepstrainingen en cursussen: over feedback, attitude in de speelkamer, attitude in het algemeen, gesprekstechnieken (option-dialoog), enz. Ik ben bij teamvergaderingen aanwezig en bespreek daar de vragen, of geef een korte workshop. Ik ben ook zeer bereid in voorkomende gevallen te tolken (tussen Engelssprekende docenten/begeleiders en Nederlands v.v.). Soms gratis, soms tegen vergoeding.

Daarnaast op individuele basis: coaching, dialogen, begeleiding, supervisie, observeren en feedback, gesprekken met kinderen, enz.

Als je mij dus inhuurt om jou als manager van een thuisprogramma te begeleiden of te coachen, stel ik veel open vragen, en zal ik in principe begeleiden dat je zelf gaat formuleren wat je wilt en voor jullie de beste oplossing is. Veel mensen hebben me gezegd dat ze het prettig vinden dat iemand hen daarin bijstaat.

Tegelijkertijd heb ik inmiddels wel een mandje bruikbare kennis en ervaring op gebied van autisme en speelprogramma’s, uitleggen van principes en ideeën over speelprogramma’s, managen en coördineren, problemen oplossen en overzicht scheppen, omgaan met lastige mensen, Irlen, enz. Natuurlijk stel ik, als je wilt, deze kennis ook ter beschikking.

Ik denk dat je op Option-gebied nooit ‘klaar’ bent met aan jezelf werken. Ik ga dan ook dagelijks door met oefenen, leren en mezelf bijschaven. Jullie feedback en jullie wensen zijn daarbij heel erg welkom!

Deze ‘attitudetraining’ is over het algemeen te vergoeden uit een Persoonsgebonden Budget (PGB).

 

Wat en waar:
Ik ben bereid in Nederland of buitenland te werken. Ik houd van afwisselend werk, dus wil ik graag meewerken aan wat je nodig hebt. Als (zeer ervaren en beroeps-) vertaler wil ik graag mee naar Amerika.

Mijn motivatie:
Het boeit me enorm om aan mezelf te werken met deze ideeën. Ik sta versteld hoe ik hiermee de uiteenlopendste gevoelens en situaties te lijf kan gaan – en als ik volhoud, kom ik er altijd uit.

Als kind was ik zelf nogal ‘anders’, en heb ik meegemaakt hoe het is om dan ‘verkeerd’ gevonden te worden. Heel lang daarna geloofde ik nog steeds dat er dingen aan mij niet okee waren – omdat anderen ze afkeurden. Zowel de vrouwenhulpverlening als Option hebben mij geholpen om me niet meer voortdurend ‘klein’ en gekwetst te voelen. Ik leerde mijn eigen kracht te vinden, mijn eigen overtuigingen te maken. Bij ieder kind dat ‘anders’ is, iedere volwassene die zich gekwetst voelt, bij iedereen die denkt ‘onmogelijk’, wil ik ze helpen ontdekken: okee! krachtig! kan wél!

Ik zou graag willen dat heel Nederland, of in het klein: ieder gezin, iedereen die met mensen werkt, ‘besmet’ werd met deze manier van denken en werken. Op nobele momenten denk ik: ik werk zo mee aan een betere wereld, waar meer respect is, meer liefde, en meer levensgeluk. Maar eigenlijk doe ik het voornamelijk omdat dit werk gewoon het allerleukste is dat ik kan bedenken…!

Mijn ervaring met speelprogramma’s:
Ik heb veel kennis en ervaring met Option, de basis voor je houding in het spelen. Daarnaast heb ik bij intensieve behandelweken aan het Option Institute en een bij Growing Minds geobserveerd en getolkt (voor ouders of kind). Ik heb getolkt en geassisteerd bij (ouder)cursussen van het Option Institute/Autism Center of America, Growing Minds, Autism International, Contactgericht Spelen en Leren, Teken je Gesprek (en ook een A.S.K. symposium). En verder heb ik zelf met een ‘normaal’ jongetje op mijn manier 5 jaar lang ‘Son-Rise’ geoefend, inmiddels werkte ik vanaf februari 2000 lange tijd wekelijks op een Growing Minds-manier met een jongetje met ontwikkelingsachterstand aan zijn taalgebruik; met meerdere speciale volwassenen heb ik langdurige begeleidingsrelaties; verder heb ik met tientallen bijzondere kinderen en volwassenen, en met honderden ouders en begeleiders gewerkt.

Ik werk sinds het begin mee aan Kristalnieuws/Berkkristal/Aan de Horison. Ik ben mede-oprichter van HoriSon, en een groot deel van de groep oprichters komt voort uit de eerste cursus over de Option-houding die ik gaf, in 1997. Ik word sinds 1998 getraind en bijgestaan door Steven Wertz, (en op Option-dialooggebied, door zijn vrouw, Kaitryn Wertz). Ik heb meegedaan aan zijn training voor begeleiders uit de gezondheidszorg, en inmiddels een heel aantal keren assisterend zijn oudercursus bijgewoond. Ik ondersteun hem regelmatig bij zijn werk voor gezinnen met een thuisprogramma op basis van Son-Rise, Growing Minds, of CSL. Verder vertel ik op de informatiedagen van HoriSon en bij de trainingsdagen van de Teken Je Gesprek-trainers, graag het stuk over de Option-houding.