Wat heeft gelukkig zijn met effectieve gesprekken te maken?

Wat heeft gelukkig zijn met effectieve gesprekken te maken?


Niet zo:
Er veel geld uitgegeven aan de ontwikkeling van scripts, aan techische trainingen om de juiste dingen te zeggen of weg te laten, of om alert te zijn op overdracht en tegenoverdracht, op manipulatie en ontwijking van eigen verantwoordelijkheid. Het lastige is, dat iedere cliënt feilloos aanvoelt dat hij hier met een “gespreksrobot” spreekt, een geprogrammeerde figuur, die A zegt als je A doet, en B zegt als je B doet. Vaak ontstaat er daar al emotie bij de cliënt: verdriet over het niet￾echte contact, of baldadige boosheid die wil schoppen tegen het script. En deze emoties, al blijven ze onder de oppervlakte, zijn niet helpend voor het gesprek. Voor jezelf is het ook een wankel bestaan. Als er iets onverwachts gebeurt… dan lig je er zelf ook uit.
Je zegt iets impulsiefs, of je voelt je onbehaaglijk. Je krijgt een hekel aan die klant, of aan diens verhaal. Je raakt in de war, of je krijgt het gevoel dat je gemanipuleerd wordt of dat het gesprek over je grenzen heen gaat. Je kunt het altijd op de cliënt steken en afhaken. Maar dan mis je ook kansen.
Als je iemand trouw weet te blijven die zich op veel plekken afgewezen of verkeerd behandeld heeft gevoeld, dan kan er een waardevolle band ontstaan, een gevoel van vertrouwen. Maar hoe doe je dat, zonder jezelf tekort te doen?

Maar zo:
Als je gelukkig bent, kun je de hele wereld aan. Een waarheid als een koe, maar een die te weinig wordt toegepast in een professionele context. Gelukkig zijn lijkt geen voorwaarde om goed met cliënten te kunnen omgaan. Maar let op: gelukkig zijn met iemand, is hetzelfde als van hem houden. Zoals de cliënten hierboven feilloos aanvoelen dat ze met een “robotgetrainde” te maken hebben, voelen ze ook op het diepste niveau aan, als degene tegenover hen, van hen houdt. Sommigen beweren dat je “gewoon kunt besluiten” om iemand liefdevol te bejegenen. Ik zie het meer als een vaardigheid, die je steeds verder kunt trainen, en waarvoor ook – niet zozeer technieken, als wel aanknopingspunten beschikbaar zijn. En het helpt als je werkt aan datgene wat je levensgeluk en liefde in de weg staat. Een liefdevolle attitude is een bijzonder effectieve attitude. Als je gelukkig
bent, kun je de hele wereld aan. En die klant die je voor uitdagingen stelt, ook.


Option Support verzorgt al meer dan twintig jaar attitudetrainingen op basis van de Option-methode. Om ongelukkigheid als belemmering uit te schakelen, kun je je bewust leren worden van momenten waar je je niet prettig voelde over een contact. Of waarop een contact niet lukte. Concreet kun je daar vervolgens aan werken in een Option-dialoog: je blijft aan het roer, en toch kom je samen verder! (En je ervaart meteen hoe anders het is als je gesprekspartner de Option-attitude heeft.) Een vlotte onderdompeling kun je ervaren in de verkorte jaartraining “Kies voor Geluk”.