Cursussen

Cursussen

Dag allemaal! Hij werkt, de nieuwe website! Mensen weten hem te vinden, weten de cursussen beter te vinden. Hoera! Dit najaar staan er drie cursussen op het programma.

8 september en 27 oktober 2018: 

Optiondag met lunch, Amersfoort, €75,-

Lekker op een zaterdag, een dagje innerlijke rust, waarbij we wandelen, bewustworden, genieten, en werken aan door de deelnemers aangedragen thema’s. Oefenen of kennismaken met de Option-dialoog kan ook. Er is tijd om vragen te stellen of om te werken aan iets wat je dwarszit.

 2-4 oktober 2018: Driedaagse attitudetraining, Amersfoort

Kennismaken met The Work, Aandachtig Luisteren, Option-methode. In deze drie dagen ga je kijken naar een eigen onderwerp, een situatie waarin je (ontspannen, liefdevolle, open, stromende, accepterende) attitude niet helemaal op zijn plek bleef. Je werd bijvoorbeeld boos, of verdrietig, nerveus of je voelde afkeer, je werd bang, of je raakte in de war.
Om je voor te bereiden kun je oefenen in het vinden van dergelijke onderwerpen. Je kunt bijvoorbeeld aan het einde van een dag even nagaan hoe je gevoelens waren in diverse situaties. Uiteindelijk is het ook fijn als je leert om, tijdens het attitudewerk, van minuut tot minuut je veranderingen in je gevoel op te merken. Die veranderingen geven waardevolle aanknopingspunten voor het onderzoekn de komende tijd voorafgaand aan de cursus kun je alvast eens kijken hoe het van dag tot dag met je attitude gaat.Noteer desgewenst in een paar zinnen de kern van de situatie, zodat je een paar voorbeelden mee naar de cursus kunt nemen.Voor vragen vooraf aan de cursus kun je terecht bij

Karen Gerritsen: karengerritsen@gmail.com
Ingrid Oude Vrielink: oudevrielinkingrid@gmail.com
Wendy Wesselink-ten Thije: wendy@gioco.nu

Zie voor meer informatie en inschrijving: www.horison.nl

 

Een jubileum…

Ik vier dit jaar zowel 20 jaar Option Support als een persoonlijk jubileum. Ik heb inmiddels 25 jaar Option-ervaring als leerling, ondersteuner en collega van zes van de twaalf oorspronkelijke leerlingen van grondlegger Bruce Di Marsico. Daaronder waren Barry Neil Kaufman (Option Institute), Mandy Evans (Breakout coach) en diverse “master teachers” van het Option Method Network, en ook een tiental van hun leerlingen, waaronder Kaitryn Wertz (Growing Minds), Brynn Hogan (Autism Center of America), Sean Fitzgerald (Autism International). In Nederland heb ik, naast het lesgeven, gezorgd voor vertaling en redactie van de belangrijkste Option-boeken, en veel van bovengenoemde docenten naar Nederland gehaald. Mijn werk heeft mede geleid tot diverse Option-gerelateerde en succesvolle disciplines, zoals Contactgericht Spelen en Leren (CSL), Growing Minds, en Teken je gesprek.  Ik werk als attitudetrainer, bied persoonlijke Option-gesprekken en geef regelmatig een jaartraining over de Option-methode voor wie wil worden opgeleid tot Option-attitudecoach.

 Jaartraining: start bij voldoende deelnemers

De gehele jaartraining kost 1250 euro inclusief BTW. Herhalingsdeelname: €750,-  indien er plek is. (Geen enkel jaar is hetzelfde!). Geef je op als belangstellende!

De jaartraining is een cursus die zich aansluit bij de mogelijkheden, wensen en werkelijkheid van de deelnemers. Geen enkele jaartraining is hetzelfde, omdat hij evenals de Option-dialoog, volgend is in wat de deelnemers aangeven. Er is zowel aandacht voor attitude en persoonlijke vorming als voor de technieken van de Option-dialoog, waarmee je gesprekken kunt verdiepen en kunt zorgen dat vervelende gevoelens of gedrag dat in de weg zit, veranderen. In de training ben je met elkaar verantwoordelijk voor je vorderingen, voor de onderwerpen, voor het tempo. Het is een stukje werkelijkheid dat we voor de gelegenheid uitvergroten, waar we een bewustwordingsproces op loslaten. Voor je het weet, luisteren we gezamenlijk naar jouw oefendialogen! Er wordt van je verwacht dat je ook thuis nog voldoende tijd kunt besteden aan de studie (een middag in de week). Daarnaast is de afspraak dat je bereid bent te oefenen met deelnemers uit de groep en dat je je levensbelevenissen en je option-gesprekken en ander huiswerk in de groep brengt om van te leren. Aan het eind van het jaar kun je een option-dialoog voeren met anderen, of met jezelf. Na een jaar is de opleiding voort te zetten (al dan niet met maatjes uit deze groep) totdat je volleerd bent als Option-Attitudecoach. Bel me gerust om een en ander door te spreken, je vragen te stellen, enzovoorts. Dan bespreken we ook hoe je je alvast op de jaartraining kunt voorbereiden.

Deze cursus kun je ook gewoon volgen om jezelf persoonlijk te ontwikkelen en te oefenen in het kiezen voor een goede ervaring onder alle omstandigheden; maar houd er rekening mee dat er ook op technieken gewerkt zal worden. Zie voor uitgebreide informatie www.optionsupport.nl, onder “opleidingen”.

 Persoonlijke gesprekken – Option-dialoog

Als er gevoelens zijn die blijven hangen, of als je geen uitweg ziet uit je gedachten, als je leven telkens dezelfde vervelende wending neemt, of als je ondersteuning wenst in het omgaan met ingewikkelde situaties of mensen (!), dan heb je wellicht het meeste aan persoonlijke begeleiding in de vorm van gesprekken. Ik werk al jaren voor mensen die PGB’s hebben – bijvoorbeeld in het kader van attitudetraining bij familieleden met autisme, of andere vormen van begeleiding. (Voor PGB’s geldt een vrijstelling van 21% BTW).

Kosten: € 55 per uur inclusief BTW, abonnement voor 10 uren kost 450 euro inclusief BTW. Gesprekken persoonlijk, per telefoon, per Skype e.d. of per email.

 Nieuw: DIGITALE DEELNAME

Voor mensen die graag mee willen doen met de Option-middagen of andere activiteiten, maar die redenen hebben om niet naar ons toe te kunnen reizen, wil ik me inspannen om digitale deelname te regelen. Je zit, of ligt, dan thuis met je computer (met camera, geluid en microfoon) en doet volwaardig mee met de oefeningen en gesprekken. We hebben hier uitstekende ervaringen mee (behoudens af en toe een haperende verbinding, en daar is een betere optie voor gevonden!). Welkom!

 Locatie Amersfoort: groen en centraal

Plaats: in Amersfoort aan de bosrand, uitstekend bereikbaar per auto, voldoende parkeerplek. 25 min lopen van het station, of per bus, “trein”taxi of vouwfiets.

Het adres: Zandbergenlaan 26, 3817 GN Amersfoort. Afslag 6 van A28, ri. Amersfoort, eerste afslag links in bebouwde kom (=Bosweg), ter hoogte van Woestijgerweg parkeren en daar doorsteken naar Zandbergenlaan.

Inschrijven voor cursussen: aanmelden via (liefst) een mailtje. Vermeld de cursusnaam! Je ontvangt een nota. Bedrag graag overmaken op rekeningnr.  39.42.87.355 t.n.v. K. Gerritsen

Voor meer informatie over de cursussen: 033-888636, elders op deze site of karengerritsen@gmail.com

(Inschrijvingsvoorwaarden verder naar beneden op deze pagina)

 Facebookpagina De klus van inclusie

Ik geef trainingen voor pastores en anderen over de lastige kanten rondom inclusie. In verband daarmee heb ik een Facebookpagina aangemaakt over inclusie. Zoek de pagina en like hem – praat mee in de discussie over inclusie, deel berichten of momenten die je raken, bepaal met elkaar waar het in de kern om gaat en wat je verlangens zijn voor de bijzondere mensen die je kent. Laten we hier een positieve discussie ontketenen, realistisch, liefdevol, en ook ondersteunend naar elkaar. En als je een groep weet die een training wil, laat het me weten!

Nieuw: Geestelijke Werk (losse gesprekken of diensten)

Ik ben sinds kort ook universitair opgeleid tot geestelijk verzorger.  Vaak wil de aanvullende verzekering mijn diensten dan vergoeden! Ik heb me georiënteerd op de pijn-van-de-kerk en de verlangens die mensen kunnen hebben op gebied van geloof of spiritualiteit, bijvoorbeeld om hun levensloop als geestelijke ontwikkelingsweg te zien. Daarom wil ik mijn diensten uitbreiden met wat ik vooralsnog “Geestelijk Werk” heb genoemd. Jij bepaalt wat je wilt onderzoeken of bespreken. Ik stel vragen, maar ik kom niet met een vooringenomen mening over jouw situatie! Geestelijk werk kan aan de orde zijn als je dit soort dingen wilt onderzoeken:

  • als je wilt dat je dagelijks leven meer betekenis krijgt
  • als je een alternatief wilt zoeken voor de vormen of rituelen die je kent
  • als je de (gelovig of niet!!) balans wilt opmaken van een leven
  • als je grote moeite hebt met de geloofsuitingen van anderen, of in je verleden
  • als je geloof een deuk heeft opgelopen, na een vertrouwensbreuk of slechte ervaring
  • als je rondloopt met twijfel, gebrek aan inspiratie of een schuldgevoel
  • als je moeite hebt je te verhouden met het verschil tussen visioen en werkelijkheid

Kosten: € 55 per uur inclusief BTW, abonnement voor 10 uren kost 450 euro inclusief BTW. Gesprekken persoonlijk, per telefoon, per Skype e.d. of per email.

Geweldig dat jullie me helpen!
Ik geef onderstaand een overzichtje van cursussen die ik regelmatig heb verzorgd. Ik vind het heerlijk om deze cursussen te geven, maar op dit moment kan ik dat alleen als iemand anders zorgt dat er minimaal 8 deelnemers bijelkaar komen en dat er in overleg met mij een datum gekozen wordt. Ik heb zelf een lesruimte in Amersfoort of Utrecht of ik kom naar jullie toe elders in het land. Ik vind het fijn dat steeds vaker mensen me bellen om een dergelijk initiatief te organiseren, of met andere goede tips. Wil je ook? Bel 033-8886360, of per mail: option@knoware.nl.

Attitudekrakers: 10:00 tot 17:00, in Amersfoort, kosten: 75,-

Dit is een cursusdag voor als het niet lukt om je bij het gedrag van je kind goed te blijven voelen. Ondanks al je kennis en je goede voornemens wil het soms niet lukken. Op deze dag krijg je handvaten voor die moment waarop je jezelf afvraagt: waarom DOE ik dat toch?! Opgeven via option@knoware.nl (subject: attitudekrakers)

Feedbacktraining: 10:00 tot 17:00, in Amersfoort, kosten: 75,-

Hoe is het voor je om iemand te moeten zeggen wat je over hem vindt? Voor iedereen die in zijn dagelijks werk wel eens met feedbackgesprekken te maken krijgt, is dit een aanzet om het eens op een Option-manier te bekijken. Je brengt zelf zo mogelijk (beeld)materiaal mee van een situatie waarover je zoal feedback zou geven. Of van jezelf terwijl je feedback geeft. We bespreken op deze feedbackdag hoe een accepterende houding belangrijk kan zijn om er samen plezier en groei aan te beleven, wat goed gaat en wat je moeilijk vindt, en je krijgt diverse gereedschappen in handen om mee te werken.
Deze training staat nadrukkelijk ook open voor mensen die met een Son-Rise® of Growing Minds® speelprogramma werken en daarin bijvoorbeeld hun spelers op een option-manier van feedback willen voorzien. Opgeven graag per email: option@knoware, subjectregel: opgave Feedbacktraining.

Kies voor geluk: een midweek ma t/m vr, 10:00 tot 17:00, in Amersfoort, kosten: 395,-
Wie interesse heeft om dit voorjaar een weeklang aan attitude te werken aan de hand van het boekje Kies voor geluk van BN Kaufman – geef je dan op via option@knoware.nl (subjectregel: Kies voor geluk!). Schrijf erbij welke weken je niet zou kunnen of willen. Voor mensen die nog weinig cursussen gevolgd hebben is dit een goede aanvulling op de dialoog-jaatraining. Maar mensen die niet de jaartraining doen zijn ook welkom!

Dit is een cursus voor iedereen over de Option-attitude aan de hand van het boek ‘Kies voor Geluk’ van B.N. Kaufman. Het thema: hoe kan ik, wat er ook gebeurt (en wat mijn kind ook doet!), me prettig voelen, in plaats van bijv. geirriteerd, teleurgesteld, verdrietig, boos, of nerveus. Zonder dat ik het gevoel heb dat ik mezelf voor de gek houd!. Er wordt gewerkt met oefeningen en ervaringsleren, met dialogen en een aanzet om zelf dialoogvragen te stellen. De structuur biedt veel ruimte voor eigen thema’s; je houdt zelf de leiding over je proces. Het is fijn als je bereid bent je eigen ervaring tot onderwerp van gesprek te maken. Op veler verzoek plan ik de cursus nu in één week. Het voordeel van deze opzet is, dat je je volkomen kunt onderdompelen in de materie! De cursusprijs is inclusief het boek Kies voor Geluk. Deze cursus kan meetellen voor het eerste leerjaar van de opleiding tot attitudecoach. Geef je op per email (option@knoware.nl) en kies als subjectregel: opgave Kies voor Geluk.

Spelerscursus: datum nog niet gepland; kosten: 150,- of combinatiekorting 250,- voor 5 dagen
Deze training is bedoeld voor spelers in een contactgericht speel/leerprogramma voor kinderen met autisme (CSL: Parel, Son-Rise, Growing Minds), en voor andere belangstellenden. Van tevoren is het fijn als ik een beschrijving ontvang van de uitdagingen waar je voor staat in het spelen. Dan kan ik de training proberen aan te passen. We werken aan de hand van ervaringsoefeningen en we gaan aan de slag om de speelkamertheorie over de omgang met bijzondere kinderen in de praktijk te ondervinden en toe te passen. Dat betekent dat je feedback en informatie krijgt over je eigen spel. De training is bedoeld voor speelhulpen en anderen die al (bijna) een gezin of speelsituatie gevonden hebben en die al enigszins weten hoe het spelen in zijn werk gaat. Ik kan aanraden om van te voren te lezen: Verbroken Stilte (door B.N. Kaufman, bestellen via www.horison.nl) of Ten Things you van do Right Now to help your Child with Autism door Jonathan Levy (te bestellen via Amazon.com). Alternatief voor het lezen is dat je de spelerscursus van Anneke Groot al hebt gedaan. De combinatiekorting voor deze cursus geldt als je ook een spelerscurus bij Anneke Groot/Parel in de Oester gedaan hebt of gaat doen (haar eerstvolgende data: 13 t/m 15 december). Je betaalt dan 250 euro voor 5 dagen cursus: bij Anneke krijg je veel informatie en theorie, mijn cursus is meer ervaringsgericht, je gaat dus zelf dingen uitproberen je leert door samen die ervaring te overdenken. Deze training wordt geassisteerd door Carola Cligge. Opgeven per email (option@knoware.nl) met als subjectregel: opgave Spelerscursus.

Cursusdag ‘Option Method Dialoog’
Op deze verlengde cursusdag (10:00 tot 21:00) maken we kennis met het zelf voeren van respectvolle, effectieve en liefdevolle vraaggesprekken. J

‘Leven vanuit de kracht van je verlangen’
In het afgelopen jaar hebben we Mandy Evans uit Californie uitgenodigd om deze cursus te komen geven (onder de naam Desire Marks the Path) .Het was een heel bijzondere ervaring voor de 16 deelnemers ons een hele week lang bezig te houden met datgene wat we in het leven verwelkomen – we kwamen ervandaan met een enorme kracht, hernieuwde visie en creativiteit. Nu geef ik de Desire-cursus, maar dan in het Nederlands.
In de cursus leren we: Je eigen gewaarzijn van je verlangen gebruiken als een leidraad bij het kiezen tussen de oneindige mogelijkheden van het leven. Je leert toegang te vinden tot je zuiverste vorm van zelfexpressie. We leren het verschil zien tussen verlangen en gehechtheid, hebberigheid, verslaving en obsessies. We oefenen met telkens opnieuw ons verlangen te voelen zelfs als er uitdagingen en obstakels op ons pad zijn. We ontmantelen de mythe van het egoïsme. We bevrijden ons telkens van onze beperkende overtuigingen, oordelen en afkeuring. We leren omgaan met dilemma’s.
Volg deze cursus als je krachtiger wilt leren aanvoelen wat je eigen pad is en wat je in het leven verwelkomt. Als je nog niet met de Option-methode bekend bent, lees dan voor de cursus het boekje Wil je gelijk of wil je geluk, van Mandy Evans. Dat is verkrijgbaar in de boekhandel of bij mij of bij stichting HoriSon.nl
Wat doen we tijdens de cursus? Het is een workshop met afwisselend oefeningen waar je met elkaar werkt of waar je bij jezelf te rade gaat. Kom als je bereid bent om jezelf en anderen te accepteren, we gaan een levensveranderend avontuur tegemoet!

Wie krijgt jou op de kast?
Dit is een dag waarop kleine en grote ergernissen en irritaties het thema zijn: hoe krijgen ze je op de kast, en is dat waar je wilt zitten! In het Engels heet het ook wel: what pushes your buttons. Als je weet waar deze knopjes zitten, kun je ze zelf al of niet bedienen!

Omgaan met buitenbeentjes
Een tweedaagse cursus en begeleidingstraject voor (personeels) managers en begeleiders van mensen uit het autistisch spectrum over het omgaan met de speciale eigenschappen van deze werknemers.

Een cursus ’thuis’ of persoonlijke begeleiding
Als je een van bovengenoemde trainingen in je eigen regio wilt hebben, is dat mogelijk. Op je eigen situatie afgestemde training, supervisie, begeleiding, coaching, gesprekken, enz. zijn natuurlijk ook nog steeds mogelijk. Ik werk graag met mensen die van deze materie hun vak willen maken en die hierin begeleiding en training zoeken. Ook vind ik het leuk om je al werkend of spelend te observeren en naar wens feedback te geven, of om theorie nog eens uit te leggen.

Inschrijving en lestijden

Aanmelden gebeurt per email of schriftelijk per post, en door het lesgeld over te maken nadat je de nota ontvangt. Tot 1 maand van tevoren kun je je inschrijving nog kosteloos ongedaan maken. Daarna zit je eraan vast, maar in nood mag je wel een ander in jouw plaats sturen. Indien er teveelaanmeldingen zijn, worden aanmeldingen op volgorde van binnenkomst gehonoreerd. Mocht betaling van het lesgeld in een keer een probleem zijn, bel dan even zodat we een oplossing kunnen bedenken. Ook zijn er mogelijkheden om vormen van option-begeleiding te betalen uit een PGB.

Cursusdagen lopen meestal van 10 tot 17 uur (op zondag meestal van 13.30 tot 20.30 uur). Een uitgebreide lunch (op zondag: soepmaaltijd) en zonodig lesmaterial is bij alle cursussen inbegrepen, met uitzondering van het boekenpakket voor de opleiding.

Ten slotte…!
Dit is een kans! Een option-cursus kan een aanzet zijn tot een gelukkiger leven, een leukere werkomgeving, een plezieriger relatie, gezelliger omgang met je kind, een nieuwe beleving, minder stress en betere communicatie, handvaten voor de omgang met lastige mensen, een methode om je beslissingen helder te krijgen, een nieuwe manier om in het leven te staan en met mensen om te gaan! Mensen hebben in deze cursussen enorme stappen gezet, zichzelf belangrijke inzichten gegeven, knopen doorgehakt, gevonden wat ze zochten, en staan na afloop vaak verbaasd over zichzelf…

Bel voor uitgebreide informatie of een persoonlijk gesprek: 033-8886360 of stuur een mailtje naar option@knoware.nl